6 důvodů proč se učit čínsky s našimi čínskými učiteli!

Čínština je jeden z nejobtížnějších jazyků. Rozhodnete-li se jej studovat, je vhodné zvolit ten nejefektivnější způsob studia, který se Vám nabízí. Studovat čínštinu s kvalifikovaným lektorem je nepochybně efektivní a přináší rychlejší výsledky. Máte-li navíc možnost využít služeb rodilého mluvčího, neváhejte. Právě v případě čínštiny je taková příležitost nadmíru cenná.

6 důvodů proč se učit čínsky s našimi čínskými učiteli!

1. Výslovnost a porozumění

Studium s rodilým mluvčím výrazně zlepšuje schopnost správného porozumění a výslovnosti. Hlas rodilého mluvčího reagujícího na vývoj komunikace včetně vyjadřování emocí a citového zabarvení žádná nahrávka či mluvčí s akcentem nenahradí. Trénovaný lektor – rodilý mluvčí – dokáže uzpůsobit tón a rychlost mluveného projevu aktuálním jazykovým schopnostem studenta. Čínský lektor tak snadněji vycítí potřebu zpomalit tempo, zvýraznit či dokonce přehánět výslovnost tónů a upravit věty dle znalostí studenta. Tedy používat jednodušší slovní zásobu u začátečníků a naopak bohatší u studentů pokročilých. To usnadňuje porozumění a vede k rychlejšímu pokroku.

 

2. Propracovaná metodika výuky

Naši lektoři mají speciální kvalifikaci pro výuku čínštiny jako cizího jazyka. Nejenže používají standardizovanou výslovnost, ale co je pro studenty ještě důležitější, znají techniku jak cizincům trénink výslovnosti usnadnit. Studium s kvalifikovaným rodilým mluvčím tak minimalizuje problém, že si zafixujete špatné výslovnostní návyky.

 

3. Plné soustředění se na čínštinu

Studium s rodilým mluvčím vás nutí čínštinu od počátku používat. Lektor ani student nepoužívají češtinu, jsou motivováni komunikovat čínsky. Není to jednoduché, zejména zpočátku, nicméně studenti brzy začínají pociťovat pokrok ve svých znalostech čínštiny. Naši lektoři vám navíc poskytují okamžitou zpětnou vazbu a tím podporují rychlejší osvojení správné slovní zásoby. Jedná se o interaktivní proces, který studenty nutí se na čínštinu plně koncentrovat. Pozitivní výsledky pak vedou k posílení jazykové sebedůvěry, která je nutná ke zbavení se strachu komunikovat.

 

4. Příležitost seznámit se s čínskými reáliemi

Ať už je motivace ke studiu čínštiny jakákoliv (obchod, zájem o Čínu, přátelé), v každém případě je nesmírně užitečná znalost čínských reálií. A právě naši čínští učitelé Vám mohou z první ruky zprostředkovat čínské zvyklosti a vysvětlit mnohé zvláštnosti, které čeští učitelé z logiky věci neznají. Neváhejte se našich lektorů ptát na věci, které Vás zajímají, rádi Vám život v Číně přiblíží.

 

5. Odhalení jazykových nuancí

Čínština má mnoho slov, která vypadají nebo mají podobný význam. Například “一点”a “有点. Oba výrazy používají stejný znak“点”a mohou mít podobný význam. Ale to neznamená, že jsou shodné. Gramaticky se poněkud liší. A právě rodilý mluvčí Vám je schopen Vás na tyto drobné rozdíly upozornit a na příkladech vysvětlit. To je pro místního učitele obtížné, ne-li nemožné.

 

6. Zapomeňte na češtinu, myslete čínsky

Co je však nejdůležitější, výuka probíhající v čínštině pomáhá budovat přímý vztah mezi tímto jazykem a studentovým myšlením. Co tím máme na mysli? Existuje mnoho rozdílů mezi češtinou a čínštinou – tóny, slovosled, intonace, skryté významy apod. Tyto rozdíly pak často jednoduchý překlad nepostihne. Pouze student, který postupně v čínštině začne přemýšlet, může postihnout tyto jemné nuance. Student, který nemůže používat češtinu je tak od počátku motivován čínštinu aktivně používat, zdravit, ptát se a komunikovat. A po čase, když vidí okno, v jeho mysli naskočí “chuānghù” namístookno”.