Je těžké naučit se čínsky?

Stále více lidí ve světě se začíná učit čínsky. Někteří z pragmatických obchodních důvodů (čínská ekonomika roste rychlým tempem), některé zajímá jazyk jako takový a jiné zase přitahuje exotika čínských znaků. Pro ty z vás, kteří o studiu čínštiny uvažujete, máme několik informací, které vám čínštinu pomohou přiblížit.

Je těžké naučit se čínsky?

1. Čínské znaky 

Většina lidí považuje čínské znaky za nesmírně těžké, ale zároveň se jim líbí jejich vizuální podoba. Čínské znaky jsou jako obrázky. Je těžké naučit se znaky psát a zapamatovat, ale po nějakém čase není tak obtížné je rozpoznávat, neboť se od sebe značně liší. Dobrá zpráva je, že čím více znaků umíte, tím je jednodušší se naučit nové.

你好,我是中国人。

Dobrý den, jsem Číňan/Číňanka.

2. Tónový jazyk

Tóny v čínštině jsou pro studenty z Česka obtížné. Čínština má čtyři základní tóny, což znamená, že každá slabika (často slovo) může mít odlišný význam v závislosti na použitém tónu. Vezměme si za příklad čínskou slabiku ”guo”. Tak ”guō”(锅)znamená “hrnec”, avšak ”guó ”(国)znamená “země”. Slovo ”guǒ”(果)” má pak význam ”ovoce” a “guò”(过)zase “přecházet”.

Ale nelekejte se, ne každá slabika má čtyři tóny. Některé mají pouze jeden tón. Navíc jazyk se čtyřmi tóny může být na poslech velmi zajímavý. Když Číňané mluví, může se vám zdát, že tak trochu „zpívají“.

3. Jednodušší gramatika

Studenti si mohou oddechnout, čínská gramatika nepatří k nejsložitějším. Slovesa se nemění v závislosti na osobě a čase. Takže pokud chcete říci, že jedete to Pekingu, můžete to vyjádřit následovně:

我       北京。    Jedu do Pekingu.

你       北京。    Jedeš do Pekingu.

他       北京        On jede do Pekingu.

她       北京。    Ona jede do Pekingu.

我  昨天  北京。  Včera jsem jel do Pekingu.

我  明天  北京。  Zítra pojedu do Pekingu.

Jak vidíte, sloveso ”” (jet) se nemění. Tudíž dobrá zpráva je, že při učení se sloves nemusíme myslet na osobu a čas.

4. Odlišná kultura

Čínská kultura je ovlivněna konfuciánstvím a v mnohém se liší od té naší. A v jazyce se mnohé z této kultury odráží. Stejně jako s jinými cizími jazyky tak platí, že pokud se učíte novou řeč, objevujete též novou kulturu.

To je několik informací, které byste měli znát předtím, než se do studia pustíte. Věříme, že pokud se začnete učit s odborníky, vyhnete se chybám, uspoříte čas a jednoho dne se s  Číňany bez problémů dohovoříte.